Ova rubrika je rezervisana za najvažnija nogometna dešavanja u Francuskoj: Ligue 1, Ligue 2, francuski Kup i Liga Kup.